Alligator drijfdekken

Voor het afdekken van vele soorten vloeistoffen ontwerpen, leveren en installeren wij diverse typen drijvende afdekkingen. De drijfdekken van Albers Alligator worden ingezet ter bestrijding van stank, vervuiling en algengroei.
 

 

Per project wordt het drijfdek zodanig ontworpen dat dit flexibel en duurzaam is, hiervoor wordt het meest geschikte materiaal en ontwerp geselecteerd. Met behulp van ballastlichamen kan het drijfdek optimaal worden gefixeerd, zodat het dek bij elk niveau geheel strak blijft en windvast is. Om een optimaal drijfvermogen te creëren worden er op het dek drijflichamen gemonteerd. Het dek wordt in het midden en langs de bovenzijde voorzien van ontluchtingen.

 

De Alligator drijfdekken zijn ondermeer geschikt voor het afdekken van:

 • percolaatbassins op stortplaatsen
 • slibbassins
 • mestbassins
 • gietwaterbassins in de tuinbouw, open of geheel gesloten
 • drinkwaterbekkens
 • bassins voor warmte- en of koudeopslag; geïsoleerd

 

De voordelen van een geheel gesloten drijvende afdekking zijn o.a. :

 • stankbeperking
 • geen regenwater bij opslag van percolaat, waardoor minder zuiveringskosten
 • geen vervuiling van vogels op het water
 • geen alggroei 
 • geen of beperkte golfslag
   

Referenties
Door Albers Alligator zijn reeds vele drijfdekken geleverd en gemonteerd. Onder andere op de volgende locaties:

 • stortplaats Essent/VAM te Wijster met een oppervlak van 14.000 m²
 • Provincie Noord Holland stortplaats Nauerna en Medemblik, diverse afdekkingen
 • project Dinteloord een drijfdek van 25.000 m² ter bestrijding van algen, gietwaterbassin
   

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.