Mest opslag & afdekking

Ruim 30 jaar ervaring wereldwijd.

Mest opslag & afdekking 2018-05-18T09:39:26+00:00

Mestopslag

Er gelden specifieke regels voor mestopslag in de agrarische sector. Onze experts kennen de eisen en adviseren graag over opslag van uw mest, mengmest en zelfs aangezuurde mest. Albers Alligator produceert opslagsystemen die variëren in grootte van 100 m³ tot 7000 m³. Voor elk bedrijf of situatie hebben wij de beste op maat gemaakte oplossing. Wij zijn al 35 jaar specialist in mestopslag.

Onze mestopslag-producten:

Alligator mestzak

De Alligator mestzak is leverbaar tot 7000 m³ en KIWA gecertificeerd. Geschikt voor elk type mest. Inmiddels zijn er duizenden geleverd over de hele wereld.

Lees meer

Alligator Winbag

De Alligator Winbag kan makkelijk geleegd en verplaatst worden. Is geschikt voor het opslaan van mest en niet-agressieve vloeistoffen. Capaciteit tot 350m³.

Lees meer

Alligator Foliebassin

Het Alligator Foliebassin is geschikt voor opslag van elk type (meng)mest en te voorzien van een drijvende afdekking. 
Lees meer

Mestafdekking

Mestafdekking voorkomt stank, vervuiling en algengroei. Sinds 1987 moet mestopslag van drijfmest bedekt zijn om ammoniakemissie te reduceren. Albers Alligator kent de eisen en adviseert over hoogwaardige spankappen of drijfdekken. Wij ontwerpen, leveren en installeren deze producten.

Onze mestafdek-producten:

Alligator Drijfdek

Het Alligator drijfdek, in combinatie met een onderfolie, is geschikt voor het afdekken van vele soorten vloeistoffen en bestrijdt stank, vervuiling en algengroei.
Lees meer