Mestopslag

De agrarische sector kent specifieke regels voor mestopslag. Onze experts kennen die eisen. Wij adviseren graag over de opslag van mest, mengmest en zelfs aangezuurde mest. Albers Alligator produceert opslagsystemen die variëren in grootte van 100 m³ tot 7.000 m³. Voor elk bedrijf of situatie hebben wij de beste op maat gemaakte oplossing. Wij zijn al 35 jaar specialist in mestopslag.

Onze producten voor de opslag van mest:

Alligator mestzak

De Alligator mestzak is leverbaar tot 7.000 m³ en KIWA-gecertificeerd. Deze mestzak is geschikt voor elk type mest. Inmiddels hebben wij er duizenden geleverd over de hele wereld.

Lees meer over de Alligator mestzak
Mestzak, mestopslag Albers Alligator.

Alligator Winbag®

De Alligator Winbag kan makkelijk geleegd en verplaatst worden. Is geschikt voor het opslaan van mest en niet-agressieve vloeistoffen. Capaciteit tot 350m³.

Lees meer over de Alligator Winbag
Winbag en Winsytem voor opslag mest en niet agressieve vloeistoffen Albers Alligator.

Alligator Foliebassin

Het Alligator foliebassin is geschikt voor de opslag van elk type (meng)mest. We kunnen het foliebassin voorzien van een drijvende afdekking.

Lees meer over het Alligator foliebassin
Foliebassin voor mestopslag, Albers Alligator.

Mestafdekking

Mestafdekking voorkomt stank, vervuiling en algengroei. Sinds 1987 moet mestopslag van drijfmest bedekt zijn om ammoniakemissie te reduceren. Albers Alligator kent de eisen en adviseert over hoogwaardige spankappen of drijfdekken. Wij ontwerpen, leveren en installeren deze producten.

Onze mestafdek-producten:

Alligator Drijfdek

Het Alligator drijfdek bestrijdt effectief stank, vervuiling en algengroei. Het drijfdek wordt meestal geleverd in combinatie met een onderfolie.

Lees meer over het Alligator drijfdek
Drijfdek, afdekken vloeistoffen. Albers Alligator.